Tijdens de vuilnisophaling door Renewi worden verschillende soorten afval opgehaald om ervoor te zorgen dat het op de juiste manier wordt verwijderd en verwerkt. De specifieke soorten afval die worden opgehaald, kunnen variëren afhankelijk van de regio en het afvalbeheer systeem dat wordt gebruikt. In deze tekst zullen we enkele veelvoorkomende soorten afval bespreken die tijdens vuilnisophaling worden verzameld.

Huishoudelijk afval

Huishoudelijk afval omvat het alledaagse afval dat wordt gegenereerd in woningen. Dit kan onder meer voedselresten, verpakkingen, plastic, papier, karton, glas, textiel en klein meubilair omvatten. Huishoudelijk afval is een van de belangrijkste categorieën die tijdens vuilnisophaling wordt opgehaald. Het is essentieel om dit afval op de juiste manier te scheiden om recycling en hergebruik te bevorderen.

Groente-, fruit- en tuinafval (GFT)

GFT-afval bestaat uit organisch materiaal, zoals schillen, snijresten van groenten en fruit, tuinafval en gras. Dit afval kan worden gebruikt voor compostering en de productie van waardevolle compost, wat kan worden gebruikt in tuinen en landbouw. Tijdens vuilnisophaling wordt GFT-afval vaak apart ingezameld om het gescheiden te houden van ander afval.

Bouw- en sloopafval

Bouw- en sloopafval is afkomstig van bouw- en sloopprojecten, zoals sloophout, bakstenen, beton, tegels, gipsplaten en metaalafval. Dit afval wordt vaak opgehaald tijdens speciale ophaalrondes voor grof vuil of door het huren van specifieke containers. Bouw- en sloopafval wordt meestal gerecycled of verwerkt tot nieuwe bouwmaterialen om de vraag naar nieuwe grondstoffen te verminderen.

Elektronisch afval (e-waste)

Elektronisch afval omvat afgedankte elektronische apparaten zoals computers, telefoons, printers, televisies en andere huishoudelijke elektronica. Vanwege de aanwezigheid van waardevolle materialen en schadelijke stoffen is het belangrijk om e-waste op de juiste manier te verwijderen en te recyclen. Vuilnisophaling diensten bieden vaak speciale inzameling programma’s voor e-waste om ervoor te zorgen dat deze apparaten veilig worden verwerkt en gerecycled.